Där vi gått förut.

Färjenäs, Lundby, Norra Älvstranden...

Om du är göteborgare har du säkert hört låten
’på legenders axlar’. Uppväxt, miljö, platser, minnen.

Det stockar sig lite i halsen. Stolthet, nostalgi, saknad,
glädje, sorg. För det som varit och det som är nu.
Att det är min stad. Jag har levt här.  

Det är dags att binda ihop arv med framtid.
Vi är dem vi är tack vare de platser vi varit på.

Välkommen att upptäcka nya kollektionen  

d ä r   v i    g å t t   f ö r u t